Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 2 lampy ze szkła miodowego
Numer ogłoszenia: 2003381