Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 2 rowery
Numer ogłoszenia: 1828544