Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 20t
Numer ogłoszenia: 2011853