Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 21.5-23 tony
Numer ogłoszenia: 6143363