Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 3 kajaki do przewiezienia
Numer ogłoszenia: 1276051