Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Paleta do Polski,
Numer ogłoszenia: 2018459