Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 6 krzeseł
Numer ogłoszenia: 5736290