Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Kępno - Brodnica
Numer ogłoszenia: 1478042