Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: kilka paczek do Żuromina
Numer ogłoszenia: 4839002