Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Kontener 40HC
Numer ogłoszenia: 1821191