Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Krąg blachy
Numer ogłoszenia: 2009162