Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Kraków-Sztokholm
Numer ogłoszenia: 1273072