Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: LODY-1 paleta
Numer ogłoszenia: 2007320