Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Micro Dumperes 2, Cortadora Hormigón y Plancha Vibrante
Numer ogłoszenia: 2122359