Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: mini uszak
Numer ogłoszenia: 2016602