Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Motocykl z DE 71 Eberdingen do PL 85 Bydgoszcz
Numer ogłoszenia: 2013557