Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: OBRAZ
Numer ogłoszenia: 1487022