Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Pastón aleman
Numer ogłoszenia: 5354690