Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: przewóz mebli
Numer ogłoszenia: 1458062