Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Przyczepa
Numer ogłoszenia: 5873665