Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Solówka
Numer ogłoszenia: 3004516