Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: stół
Numer ogłoszenia: 3007900