(Ogłoszenie nieaktualne. Użytkownik wybrał już ofertę)

stół rolkowy (Nr 5840182)

stół rolkowy

Długość [m]:

3

Szerokość [m]:

0.5

Wysokość [m]:

0.2

Waga w kg (łączna):

200

Typ usługi:

Tylko transport

Czy ładunek jest na paletach?:

Tak

Czy ładunek jest zapakowany?:

Tak

Dystans: 443.00 km

Adres i termin nadania

Polska, Pomorskie, Karsin

Termin elastyczny

Adres i termin dostawy

Polska, Opolskie, Dalachów

Termin elastyczny


Transport innych ładunków

Transport innych ładunków

Koszt przewozu różnych towarów bywa zależny od gabarytów towaru, daty przewozu jak również od odległości między miejscem załadunku i rozładunku.

Grupowanie ładunków

Przewóz ładunków dzielimy na podgrupy takie jak: palety, niepełny samochód dostawczy, pełna ciężarówka, pojemniki metalowe oraz ciężarówka – wywrotka.

Palety - obejmują podłoże, na którym umieszcza się mniejsze przedmioty lub opakowania. Najbardziej znanym typem palety są palety euro. Na nich zazwyczaj przewozi się artykuły spożywcze, paczki, produkty budowlane (takie jak farby, kamień itd.), drzwi czy produkty chemiczne.

Niepełny samochód dostawczy - LTL to transport ładunku, który powinno się przewozić samochodem ciężarowym oraz zajmuje zaledwie część przestrzeni do załadunku. Do tego typu transportu używa się samochody ciężarowe skrzyniowe, ciężarówki z chłodnią lub izotermią itp.

Pełna ciężarówka - FTL odnosi się do przewozu towaru, który wymaga całej przestrzeni ładunkowej samochodu - Tira.
Przy takim typie przewozu korzysta się z różnego typu samochody ciężarowe.

Pojemniki metalowe – Transport pewnych towarów może wymagać pojemnika metalowego – głównie przy przewozie towarów płynnych i towarów sypkich. W kontenerach można także przewozić towary drobne w opakowaniach – workach, pudełkach itp. W kontenerach zdarza się również transport palet.

Ciężarówka – wywrotka – służy do przewozu ładunków płynnych i sypkich – można rozpoznać ją dzięki szczególnej skrzyni ładunkowej, przekrzywionej do tyłu lub na bok.

Pozostałe towary – ładunki, które nie klasyfikują się do powyższych kategorii wówczas zalicza się je do ładunków innych. Znajdziemy tu m.in. zlecenia odnoszące się do przewozu popiołu czy transportu okien.