Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Suitcase x 5, Parcel x 1
Numer ogłoszenia: 6562786