Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Suzuki Boulevard
Numer ogłoszenia: 4558345