Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Szalupa
Numer ogłoszenia: 5972001