Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Sztokcholm-Brzostek do przewiezienia rama metalowa
Numer ogłoszenia: 1218592