Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Windows
Numer ogłoszenia: 5222214