Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: zbiornik
Numer ogłoszenia: 2018060