Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Ziemniaki
Numer ogłoszenia: 5972181