Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Zlece transport komody .
Numer ogłoszenia: 1267681