Firmy transportowe Gorlice 6
Piotr M.
82 opinii
95%
Top Transporter
95% pozytywnych komentarzy
125 zrealizowanych transakcji
Zweryfikowany przewoźnik
Firma
Liczba pojazdów:
2
Mechanika pojazdowa, diagnostyka systemów pokładowych, transport aut, pomoc w zakupie aut, opiniowanie aut zabytkowych oldtimerów i youngtimerów. Firma nie opłaca przedmiotów przesyłki. Jeśli klient nie zamieści i nie uprzedzi wcześniej że należy zapłacić za towar a stanie się to faktem po dotarciu na miejsce odbioru towar zostanie nie odebrany a nie powiadomienie o tym fakcie będzie skutkowało 3 krotną opłatą ustanowioną przy zawarciu umowy a towar nie zostanie zabrany. Firma nie ponosi odpowiedzialności za towary nie przygotowane do transportu. Jeśli towar wymaga innej niż standardowa forma załadunku należy o tym powiadomić przed zawarciem umowy. Firma zastrzega sobie prawo do doliczenia usługi za załadunek w przypadku nie zgłoszenia iż towar wymaga innej formy załadunku niż normalna. Np nie zgłoszenie iż pojazd ma urwane koło i wymaga załadunku wózkiem widlastym. W przypadku gdy zostanie uzgodniona forma zapłacenia za towar przed akceptacją umowy firma dolicza za wypłacony towar 6% od wypłaconej sumy. Jeśli nie zostanie zgłoszony utrudniony dojazd który będzie wymagał innych środków bądź nakładów finansowych firma doliczy za ten fakt opłatę ustalaną indywidualnie w zależności od utrudnień występujących w danym przypadku.Jeśli przy zawarciu umowy kontrahent nie wybierze formy transportu np transport + załadunek i rozładunek czy inne firma nie poniesie odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia podczas transportu wynikające z niewłaściwego przygotowania towaru do transportu. Za nieodebrane towary firma dolicza dodatkową opłatę za przetransportowanie towaru do firmy oraz za magazynowanie tego towaru np opłata parkingowa za nieodebrany samochód itp. Wszelkie formy naruszeń regulaminów skutkują zerwaniem umowy i naliczeniem opłaty jak wyżej za zerwanie umowy oraz nałożenie dodatkowych kosztów związanych z danym transportem np odtransportowanie towaru do siedziby firmy i opłaty związane z magazynowaniem tego towaru. Inne formy szczególne transportu reguluje wewnętrzny regulamin firmy który wraz z akceptowaniem usługi jest akceptowany przez kontrahenta a pozostałe zależności reguluje KC.
Tomasz S.
15 opinii
100%
100% pozytywnych komentarzy
31 zrealizowanych transakcji
Zweryfikowany przewoźnik
Firma
Liczba kierowców:
2
Liczba pojazdów:
2
szybo solidnie stówa na 100 procent
Marek K.
11 opinii
100%
100% pozytywnych komentarzy
15 zrealizowanych transakcji
Zweryfikowany przewoźnik
Firma
Kamil J.
2 opinii
100%
100% pozytywnych komentarzy
Zweryfikowany przewoźnik
Firma
Marcin S.
1 opinii
100%
100% pozytywnych komentarzy
Zweryfikowany przewoźnik
Firma
Liczba pojazdów:
1
Wiesław Z.
1 opinii
100%
100% pozytywnych komentarzy
Zweryfikowany przewoźnik
Firma
Liczba pojazdów:
1