Nowość w serwisie Clicktrans

Ofertowanie w cenach netto

W serwisie Clicktrans pojawiła się zmiana, dzięki której przewoźnicy będą mogli skuteczniej korzystać z serwisu. Nowa funkcja – składanie ofert w cenach netto - jest odpowiedzią na Wasze częste prośby i sugestie. Przedstawiamy wszystkie najważniejsze kwestie związane ze zmianami.

ofertowanie netto

Jak dokładnie wygląda zmiana i czego przewoźnicy mogą się spodziewać w najbliższym czasie?

Dotychczas przewoźnicy zarejestrowani w serwisie składali oferty w cenach brutto.
Możliwość ofertowania w cenach netto jest wyjściem naprzeciw potrzebom naszych użytkowników.

ofertowanie netto

Nowa funkcja będzie szczególnie przydatna w realizacji zleceń dla firm. Nasz system automatycznie wyliczy cenę brutto oraz wysokość podatku VAT. Cena brutto zostanie zaokrąglona do pełnej liczby. Domyślą stawką VAT, którą zobaczysz w systemie, jest stawka obowiązująca w kraju, w którym zarejestrowana jest Twoja firma. Jeśli rozliczasz się według innej stawki lub nie jesteś płatnikiem VAT, możesz zmienić domyślną stawkę.

Pamiętaj, że osoba lub firma zlecająca transport akceptuje cenę całkowitą, a więc cenę netto wraz z podatkiem VAT i ewentualnymi opłatami dodatkowymi.

Jak będą wyglądały prowizje?

Tak jak do tej pory, pobierzemy od Ciebie prowizję tylko od ofert zaakceptowanych przez zleceniodawców lub w przypadku skorzystania z opcji Szybkie Zlecenie. Nie będziesz musiał płacić żadnego abonamentu za korzystanie z serwisu.

Po wprowadzeniu możliwości składania ofert w cenach netto przez następne 30 dni prowizje będą wyliczane tak jak dotychczas (od kwoty brutto). Po upływie 30 dni prowizje będą naliczane od ceny netto transakcji. Ponieważ prowizje będą naliczane od niższej kwoty (netto), tabela opłat i prowizji zmieni się tak, aby ostateczne kwoty były takie same jak obecnie.

Jak wygląda teraz Szybkie Zlecenie?

Wielu przewoźników zarejestrowanych w Clicktrans preferuje Szybkie Zlecenia. To opcja, w której Zleceniodawca ustala odgórnie cenę zlecenia, a przewoźnik może je szybko zaakceptować, co równoznaczne jest z zawarciem transakcji. W przypadku Szybkiego Zlecenia osoba wystawiająca ogłoszenie podaje kwotę brutto, ale na karcie przesyłki przewoźnik widzi również kwotę netto oraz kwotę podatku VAT.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to spora zmiana w naszym serwisie. Dlatego w razie wątpliwości możesz przejrzeć dział Pomoc, w którym wyjaśnione są wszystkie kwestie związane z realizowaniem zleceń przez Clicktrans.