Clicktrans.pl i ekologiczny transport

Dzięki Clicktrans.pl Twoją przesyłkę może
dostarczyć przewoźnik, który i tak jedzie tą
trasą. To oznacza:
 • mniej pustych przebiegów
 • mniej CO2 i innych zanieczyszczeń w atmosferze
 • oszczędność energii
 • mniejsze zużycie pojazdów
 • mniejsze korki na drogach

Transport a ekologia w skrócie

 • 33% przejazdów w Polsce w transporcie samochodowych zarobkowym to tzw. puste przebiegi.
 • Emisja CO2 z sektora transportu stanowi ok. 20-25% światowej emisji CO2.
 • Transport drogowy emituje do atmosfery zanieczyszczenia w postaci m. in. CO2, metanu, podtlenku azotu i ołowiu.
 • Spaliny wzmagają efekt cieplarniany, są szkodliwe dla zdrowia i prowadzą do powstawania smogu.

Czym jest Clicktrans.pl?

Serwis Clicktrans.pl jest nowoczesnym narzędziem, które pozwala lepiej wykorzystywać pojazdy transportowe, a dzięki temu zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.

Duża część przesyłek może być dostarczona za pomocą pojazdów, które i tak mają już zaplanowane podobne lub identyczne trasy. Clicktrans.pl umożliwia błyskawiczną komunikację osoby zlecającej przesyłkę z setkami firm transportowych jednocześnie.

Dowiedz się jak to działa

Ty także masz wpływ na środowisko

Możesz dbać o czystość środowiska dla siebie i dla innych. Korzystając z Clicktrans.pl za każdym razem przyczyniasz się do zmniejszenia emisji CO2 oraz innych szkodliwych substancji. Masz wybór.

Dowiedz się więcej:

 • Transport samochodowy stanowi kluczowe źródło gazów cieplarnianych (w szczególności dwutlenku węgla CO2), przez co poważnie przyczynia się do wzmagania efektu cieplarnianego. Jest także jednym z głównych źródeł pyłów, niemetanowych lotnych związków organicznych, tlenków azotu oraz węgla.
 • Transport samochodowy stanowi 84,1% przewozów ładunków w Polsce.
 • W UE transport jest drugim największym (po sektorze energetycznym) źródłem gazów cieplarnianych. Przemysł jest dopiero na 3 miejscu.
 • Po polskich drogach jeździ 3,0 mln samochodów ciężarowych, generujących uciążliwy dla mieszkańców hałas.

Problem pustych przebiegów w Polsce:

Puste przebiegi stanowią aż 33% przejazdów w transporcie samochodowym! Świadczy to o nieefektywnym wykorzystaniu samochodów w skali całego kraju.
Dlaczego tak jest?

Większość przewozów wykonywana jest przez małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające kilka samochodów. To właśnie w tych niewielkich przedsiębiorstwach zjawisko tzw. pustych przebiegów jest największe. Mała liczba pojazdów uniemożliwia zaawansowane planowanie tras, a ich samochody często pokonują trasy wyznaczone specjalnie do jednego tylko zlecenia.

 • Zamiast zlecać swoją przesyłkę firmie, dla której oznacza to nowy przejazd, możesz korzystając z Clicktrans.pl wykorzystać firmy których samochody i tak już tam jadą.
 • Dzięki współpracy między osobami poszukującymi transportu oraz przewoźnikami możliwe jest skuteczne i trwałe zmniejszenie liczby niepotrzebnych przejazdów.
 • W celu przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu w 2007 roku Rada Unii Europejskiej zobligowała państwa członkowskie do redukcji do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% poniżej poziomu z roku 1990. Zróbmy to razem.

Wykorzystanie pustych przebiegów oznacza

33% mniej CO2

emitowanego przez transport w Polsce.

Źródła danych:

GUS „Transport - wyniki działalności w 2014 r.”

Centrum Informacji Europejskiej