Raport

Samochody 2023

Skąd i jakie samochody sprowadzali Polacy w 2023 roku
Raport serwisu Clicktrans

W raporcie znajdziesz:

  • popularne kierunki sprowadzania samochodów
  • ceny sprowadzenia auta z różnych państw Europy
  • marki najchętniej sprowadzane przez Polaków

Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w 2023 roku Polacy sprowadzili do kraju ponad 676 tys, aut o łącznej wartości ponad 18 mln zł (dane za okres styczeń-listopad 2023). To o ponad 5% więcej niż w analogicznym okresie w 2022 roku, w którym nastąpił znaczący spadek liczby sprowadzanych aut.

Dane za okres styczeń-listopad 2023 wskazują, że sytuacja jest bliższa tej z roku 2021, kiedy sprowadzono do Polski ponad 750 tys. aut. W dalszym ciągu liczby są dużo niższe od bardzo mocnego 2021 roku, ale wskazują na odbicie trendu po dużych spadkach roku 2022.

Na podstawie ponad 500 tys. zleceń w Clicktrans z lat 2011-2023 dotyczących transportu aut przeanalizowaliśmy trendy w sprowadzaniu samochodów przez Polaków.

W 2023 roku, tak jak w latach poprzednich, najchętniej sprowadzano auta z Niemiec. Udział tego kraju w zleceniach na transport aut wyniósł w 2023 roku prawie 60 proc. wszystkich zleceń na import samochodów.

Najchętniej sprowadzaliśmy do Polski samochody marki BMW, Volkswagen oraz Audi.

Na wszystkich popularnych trasach poza Włochami ceny transportu samochodów wzrosły. Średnia cena transportu auta z zagranicy wzrosła o 14%, ale wzrost ten był mniejszy niż w roku 2022, kiedy to wyniósł aż 19%.

W 2023 roku Polacy coraz chętniej sprowadzali samochody luksusowe. Stanowiły one ponad 13% sprowadzonych samochodów i o 6 p.p. więcej niż w 2022 roku. Na wzrost zainteresowania sprowadzaniem aut z zagranicy mogła mieć wpływ obawa przed utrzymującą się wysoką inflacją, długie okresy oczekiwania na nowe auta w salonach oraz wysokie ich ceny. Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar średnia cena nowych aut wzrosła w 2023 roku o 12% w stosunku do roku 2022, a od 2019 roku aż o 70%. Sprowadzenie używanego auta było więc często korzystniejszym rozwiązaniem.

Rok 2023 to kolejny rok, kiedy widać dalszy spadek zainteresowania Wielką Brytanią jeśli chodzi o kierunek, z którego sprowadzamy samochody. Udział tego kraju wyniósł w 2023 roku jedynie 2%. Dla porównania w 2017 roku wynosił on prawie 14%.

Kraje, z których sprowadzamy auta

Krajem, z którego auta sprowadzaliśmy w 2023 roku najchętniej, były Niemcy. Udział Niemiec w zleceniach na transport samochodów minimalnie wzrósł w porównaniu z 2022 rokiem (o 0,9 p.p.).

Warto podkreślić, że od 2019 roku przynajmniej połowa aut sprowadzanych do Polski pochodziła z Niemiec.

Na drugim miejscu pod względem udziału w zleceniach na sprowadzenie samochodu do Polski znalazła się Francja. Zlecenia na transport auta z tego kraju stanowiły w 2023 roku 11% wszystkich zleceń na transport samochodów. Mimo niewielkiego spadku w porównaniu z rokiem 2022 (1,5 p.p.) Francja utrzymała drugą pozycję.

W czołówce państw, z których najchętniej sprowadzaliśmy samochody, znalazła się również Holandia z udziałem 8,5%. Tu nastąpił wzrost udziału o 1 p.p.

Kraje, z których sprowadzamy auta

Wciąż spada udział Wielkiej Brytanii w zleceniach na transport samochodów

Rok 2023 był kolejnym rokiem spadku zainteresowania Wielką Brytanią jako krajem, z którego sprowadza się samochody. Udział zleceń na transport aut z tego kraju wyniósł w ubiegłym roku tylko 2% wszystkich zleceń. To o 0,5 p.p. mniej niż rok wcześniej. Od 2017 roku udział zleceń na transport aut z Wielkiej Brytanii spadł aż o niemal 12 p.p. W roku 2017 Wielka Brytania zajmowała drugie miejsce na liście krajów, z których najchętniej Polacy sprowadzali samochody, a w 2023 roku zajęła odległą ósmą lokatę.

Samchody sprowadzane z Wielkiej Brytanii

Ile kosztuje sprowadzenie auta?

W 2023 roku średnia cena transportu samochodu z zagranicy do Polski wzrosła o 14%. To mniejszy wzrost niż we wcześniejszych latach (19% w 2022 roku). Za sprowadzenie samochodu w 2023 roku płaciliśmy średnio 2039 zł (w 2022 roku - 1791 zł).

Srednia cena transportu samochodu do Polski

W 2023 roku ceny sprowadzenia auta do Polski wzrosły niemal na wszystkich popularnych trasach. Największy wzrost cen zanotowała Szwecja i Wielka Brytania - import samochodu z tych krajów wzrósł odpowiednio o 40 i 37%. Najmniej natomiast wzrosła cena sprowadzenia samochodu z Austrii (o 7%) i Norwegii (o 10%). Wyjątkiem było sprowadzanie aut z Włoch - w 2023 roku transport na tej trasie był średnio 4% tańszy niż w 2022 roku.

Na wzrost cen transportu samochodów złożyło się kilka czynników. Jednym z nich były wysokie ceny nowych aut w salonach oraz długie okresy oczekiwania, co spowodowało wyższy popyt na usługi importu samochodów. Nie bez znaczenia była również niestabilna sytuacja geopolityczna i gospodarcza w Europie. Istotnym czynnikiem były także rosnące koszty pracy przewoźników na trasach międzynarodowych, które spowodowało między innymi wprowadzenie Pakietu Mobilności.

Transport samochodow do Polski srednia cena za km

W 2023 roku najniższa w przeliczeniu za kilometr była cena transportu samochodu z Belgii i Holandii (1,8 zł/km), a najwyższa - z Austrii (2,5 zł/km) i z Wielkiej Brytanii (2,3 zł/km). Jedynym popularnym kierunkiem, na którym nie wzrosła średnia cena za kilometr, były Włochy.

Dokąd sprowadzamy samochody?

W 2023 roku najchętniej sprowadzano auta do województw: mazowieckiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Województwa te od lat znajdują się w ścisłej czołówce. Warto podkreślić, że tylko w 4 województwach (mazowieckie, dolnośląskie, małopolskie, śląskie) udział wyniósł powyżej 10%.

Do jakich województw Polacy sprowadzali samochody?

Do jakich miast Polacy sprowadzali samochody?

Pozycję lidera kolejny rok z rzędu zajęła Warszawa. Jej udział wzrósł nieznacznie tj. o 0,5 p.p. Poza stolicą jedynie Kraków przekroczył 3% udziału w zleceniach na transport aut. 10 najpopularniejszych miast, do których Polacy sprowadzili samochody w 2023 roku to tylko 20,1% udziału w zleceniach na transport aut do naszego kraju (w 2022 roku 19,1%). Po raz pierwszy w zestawieniu 10 miast, do których Polacy najchętniej sprowadzali samochody, znalazł się Nowy Sącz.

Do jakich miast Polacy sprowadzali samochody w 2023 roku?

Marki sprowadzanych samochodów

W 2023 roku najpopularniejszymi markami aut sprowadzanych do Polski były BMW oraz Volkswagen - udział każdej z nich wyniósł 9,1%. Po raz pierwszy w naszym raporcie dwie marki samochodów zajęły pierwsze miejsce. W przypadku BMW udział nieznacznie wzrósł, a w przypadku Volkswagena - spadł (po dwóch latach na pierwszym miejscu). Na trzecim miejscu znalazła się marka Audi, jednak jej udział w zleceniach na transport aut spadł w porównaniu z 2022 rokiem o 0,2 p.p.

Top 10 najpopularniejszych marek

Jakie samochody sprowadzamy z europejskich państw?

Z Niemiec najchętniej sprowadzano auta marek niemieckich: Opel, Volkswagen i BMW. Z Francji sprowadzano przede wszystkim rodzime marki francuskie: Peugeot, Renault oraz Citroen. Wśród samochodów sprowadzanych z Holandii prym wiodły samochody marki BMW, Audi i Volkswagen.

Jakie auta sprowadzamy z europejskich państw?

Samochody luksusowe

W 2022 roku po raz pierwszy od trzech lat obserwowaliśmy wzrost udziału samochodów luksusowych, a w 2023 roku trend ten tylko się umocnił. Udział samochodów luksusowych wyniósł w 2023 roku 13% (o 6 p.p. więcej niż w 2022 roku). Wpływ na to mogła mieć m.in. wysoka inflacja i obawa przed dalszymi wzrostami cen samochodów. Mała dostępność luksusowych aut w salonach i długie oczekiwanie również mogły być powodem, dla którego sprowadzenie używanego auta było rozwiązaniem korzystniejszym.

Luksusowe samochody sprowadzane do Polski to auta m.in. takich marek jak Bentley, Porsche i Ferrari.

Luksusowe samochody sprowadzane do Polski

Samochody terenowe

Wciąż systematycznie rośnie udział samochodów terenowych w zleceniach na transport aut do Polski. W 2023 roku udział ten wzrósł o 1,7 p.p, a w porównaniu z rokiem 2019 - o 4 p.p.

Terenowe samochody sprowadzane do Polski

Informacje o raporcie

Raport został oparty na danych z 518 528 zleceń użytkowników serwisu Clicktrans.pl dotyczących transportu samochodów w latach 2011-2023. Raport opublikowano w lutym 2024.

Autorzy raportu

Katarzyna Kant-Wysocka

Malwina Karczewska

Konrad Donasewicz

Agnieszka Korzeniewska

Karolina Klein

Kontakt

Katarzyna Kant-Wysocka

katarzyna.kant@clicktrans.pl
clicktrans

Clicktrans.pl to polski serwis łączący osoby i firmy poszukujące transportu z przewoźnikami. Portal działa od 2010 roku i rozwija się w całej Europie. Idea Clicktrans polega na połączeniu osób i firm szukających transportu dużych przedmiotów z przewoźnikami jadącymi w tym samym kierunku.

Clicktrans Polska

clicktrans.pl

Clicktrans Wielka Brytania

clicktrans.com

Clicktrans Hiszpania

clicktrans.es

Clicktrans Niemcy

clicktrans.de

Clicktrans Włochy

clicktrans.it