Część I. Uwagi ogólne.
1. Treści umieszczane przez Użytkownika w serwisie Clicktrans powinny być zredagowane w sposób czytelny i nie mogą zawierać:
a. jakichkolwiek treści mających na celu zawarcie umowy, przedmiotem której byłoby wykonanie Usługi Transportowej z pominięciem Clicktrans, jak również treści zachęcających do takich działań;
b. reklam oraz każdej innej formy promocji towarów i usług oferowanych poza Clicktrans;
c. treści wprowadzających w błąd innych Użytkowników Clicktrans;
d. nazw i/lub adresów stron internetowych serwisów konkurencyjnych w stosunku do Clicktrans, na których są oferowane przez wielu użytkowników usługi transportowe lub prawa do ich wykonania objęte są wspólnym mechanizmem wyszukiwania, jak również odsyłaczy (linków) do takich stron;
e. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
f. słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi oraz treści drastycznych;
2. Dodatkowe ograniczenia dotyczące umieszczania treści w poszczególnych częściach Clicktrans opisano w dalszej części niniejszego Załącznika.

Część II. Treści niedozwolone w Ogłoszeniu, opisie Oferty oraz wiadomościach do innych Użytkowników.
1. W Ogłoszeniu, opisie Oferty oraz wiadomościach do innych Użytkowników zabronione jest umieszczanie treści naruszających przepisy obowiązującego prawa oraz Regulaminu. Niezależnie od powyższego zabronione jest umieszczanie:
a. informacji umożliwiających kontakt Przewoźnika i Zleceniodawcy z pominięciem Clicktrans, w szczególności zabrania się umieszczania: numeru telefonu, adresu e-mail, nazwiska, nazwy firmy, identyfikatora w komunikatorach internetowych, oraz adresów stron WWW, na których znajdują się powyższe informacje; dopuszczalne jest podanie imienia;
b. przekazów niezwiązanych bezpośrednio z Przesyłką i Usługą Transportową, której dotyczy dane Ogłoszenie.
 
Część III. Treści niedozwolone w Systemie komentarzy i ocen.
1. Komentarze oraz odpowiedzi do nich nie mogą zawierać:
a. danych kontaktowych Użytkowników, jak również osób trzecich, w szczególności: nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; za wyjątkiem loginów Zleceniodawcy oraz Przewoźnika biorących udział w danym Trybie Ofertowym;
b. adresów stron WWW;
c. treści o charakterze reklamowym.
 
Część IV. Treści niedozwolone na stronie profilowej Przewoźnika.
1. Przewoźnik może wprowadzić swój opis (pola takie jak m.in. „opis firmy”, „opis usług”, zdjęcia), który jest widoczny na jego „Stronie profilowej”. Opis ani zdjęcia nie mogą zawierać danych kontaktowych Przewoźnika, w szczególności: numeru telefonu, adresu e-mail, nazwiska, nazwy oraz siedziby podmiotu, identyfikatora we wszelkich komunikatorach internetowych, oraz adresów stron WWW, na których znajdują się powyższe informacje; dopuszczalne jest podanie imienia.


Część V. Inne postanowienia
1. Nazwa użytkownika (login) nie może zawierać danych kontaktowych Użytkownika lub reprezentowanego przez niego podmiotu.