Polityka przerw technicznych


1. IQSC dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Clicktrans. Przy systemie informatycznym tak dużym jak Clicktrans mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku IQSC stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. IQSC dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.