Pouczenie o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy świadczenia usług

(informacje dotyczące korzystania z prawa Konsumenta odstąpienia od umowy świadczenia usług)


Prawo Konsumenta odstąpienia od umowy świadczenia usług

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować: Clicktrans sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-314), Aleja Grunwaldzka 303 e-mail: kontakt@clicktrans.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi płatnej zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku usług płatnych zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.


Clicktrans sp. z o.o.                                                                                                                                        ……………………………………………………

aleja Grunwaldzka 303                                                                                                                                             miejscowość, data

80-314 Gdańsk  

e-mail: kontakt@clicktrans.pl


Imię i nazwisko Użytkownika (-ów) ….……………………………………………………………………………………………

Adres Użytkownika (-ów) ………………………………………………………………………………………………………………


                      Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

[nazwa usługi] ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………….

Podpis Użytkownika (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………..……………………..