Kiedy przestaję udostępniać śledzenie?


Lokalizację przesyłki przestajesz udostępniać, kiedy zmienisz jej status na Dostarczona. Jeśli przesyłka ma status W transporcie lub W transporcie PRO, ale z powodów technicznych (np. brak dostępu do Internetu, wyłączony telefon) nie przesyłasz swojej lokalizacji, Zleceniodawca zobaczy ostatnią zarejestrowaną lokalizację.