Automatyczne składanie ofert


Jak to działa?

Złóż ofertę główną oraz ofertę minimalną. Pamiętaj, żeby w obu przypadkach wpisać wartość netto. Jeśli ktoś złoży niższą ofertę niż Twoja oferta główna, zostanie ona obniżona automatycznie o 10 zł. Jeżeli cena jest już mniejsza niż 100 zł to oferta zostanie obniżona o 5 zł.

Limitem jest Twoja oferta minimalna.

Funkcja ta nie jest obowiązkowa.