Automatyczne wyliczanie ceny brutto


Podczas składania oferty cena brutto zostanie wyliczona automatycznie na podstawie podanej przez Ciebie ceny netto i domyślnej stawki VAT dla Twojego kraju (rozliczasz się według innej stawki? Dowiedz się, jak zmienić stawkę VAT oferty).

Cena brutto jest zawsze podawana jako pełna liczba. W razie potrzeby zostanie zaokrąglona w górę do najbliższej pełnej liczby (oczywiście zaktualizowana zostanie również cena netto).
Przykład:
  • Przewoźnik podaje cenę netto: 110 zł.
  • System dolicza jego domyślną stawkę VAT (23%), co razem daje: 135,3 zł.
  • Ponieważ ceny brutto muszą być pełnymi liczbami, system automatycznie zaokrągli cenę brutto do 136 zł.
  • Jednocześnie podniesie cenę netto do 110,57 zł.