Jak wycofać ofertę?


Jeżeli Twoja oferta jest już nieaktualna lub z jakiegokolwiek powodu chcesz ją wycofać, możesz to zrobić po upływie 30 minut od jej złożenia lub dopóki nie zostanie zaakceptowana przez Zleceniodawcę


W tym celu przejdź do:
Moje konto -> Moje oferty, odszukaj ofertę w zakładce "Aktualne oferty" i wybierz "Wycofaj ofertę".

Pamiętaj, że Twoja oferta jest wiążąca. W momencie gdy Zleceniodawca zdecyduje się zaakceptować Twoją ofertę, nie będziesz poproszony o ponowne potwierdzenie swojej oferty. Akceptacja oferty oznacza zawarcie umowy między Tobą a Zleceniodawcą.

Pamiętaj, aby wycofać oferty, które nie są już aktualne.