Zmiana domyślnej stawki VAT


Podczas składania oferty pod ogłoszeniem podaj cenę netto. Cena brutto zostanie wyliczona automatycznie na podstawie domyślnej stawki VAT dla kraju, w którym jest zarejestrowana Twoja firma.

Jeśli nie jesteś płatnikiem VAT lub chcesz rozliczyć ten transport według innej stawki, niż podana domyślnie, możesz ją zmienić. Aby to zrobić, kliknij “Zmień”:


Do wyboru masz:
  • domyślną stawkę VAT zgodną ze stawką obowiązującą w kraju, w którym się rozliczasz,
  • stawkę 0%,
  • zadeklarowanie zwolnienia z VATu,
  • ręczne wpisanie stawki.
Pamiętaj, że ostatecznie to do Ciebie należy zweryfikowanie, czy stawka VAT jest poprawna - m.in. na podstawie trasy i statusu Zleceniodawcy (osoba prywatna lub firma).