Kto i kiedy ustala terminy w Szybkim zleceniu?


Terminy dla Szybkich zleceń ustala Zleceniodawca podczas wystawiania przesyłki.

Szybkie zlecenie można też wystawić bez podania daty transportu.

Szczegóły transportu związane z terminami oraz płatnością możesz ustalić z Przewoźnikiem po tym jak zaakceptuje Twoje zlecenie. Otrzymasz wtedy e-mail z danymi kontaktowymi Przewoźnika.