Pobierz list przewozowy

Pobierz list przewozowy, który będzie potwierdzeniem nadania Twojej przesyłki. Jeśli trasa transportu obejmuje tylko Polskę, wybierz krajowy list przewozowy. Jeśli zlecenie będzie realizowane między krajami, wybierz międzynarodowy list przewozowy (CMR). Jeśli przewoźnik będzie miał swój druk listu przewozowego możesz skorzystać z jego druków.

Krajowy list przewozowy

Pobierz i wydrukuj list przewozowy w minimum 3 egzemplarzach. Będzie on potwierdzeniem nadania Twojej przesyłki. Pierwszy egzemplarz jest dla Ciebie, drugi egzemplarz dla przewoźnika i trzeci egzemplarz dla odbiorcy przesyłki.

Pobierz krajowy list przewozowy

pdf

word docx

word 2003 doc

Międzynarodowy list przewozowy CMR

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku w transporcie międzynarodowym (dokumentem potwierdzający zawarcie umowy o przewóz).

CMR jest wypełniany w języku kraju nadania. CMR składa się z czterech kartek:

  • czerwony - dla nadawcy
  • niebieska - dla odbiorcy
  • zielona - dla przewoźnika
  • czarna - do dowolnego wykorzystania

Pobierz międzynarodowy list przewozowy

pdf