Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Wzór zgłoszenia reklamacji dostępny jest tutaj:


Clicktrans sp. z o.o.                                                                                                                                         ……………………………………………………

aleja Grunwaldzka 303                                                                                                                                             miejscowość, data

80-314 Gdańsk  

e-mail: kontakt@clicktrans.pl


Imię i nazwisko Użytkownika (-ów) ….……………………………………………………………………………………………

Adres Użytkownika (-ów) ………………………………………………………………………………………………………………


                     Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną Niniejszym zawiadamiam, iż w związku ze świadczeniem usług elektronicznych przez Clicktrans sp. z o.o.  w ramach serwisu internetowego Clicktrans.pl składam reklamację dotyczącą usługi:

[nazwa usługi] ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[opis problemu] …………………………………………………………….……………………..……………………..…………………

                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                            ……………………..……………………..