Jak usunąć konto?


1) Zaloguj się.
2) Przejdź do zakładki Moje konto > Profil > Moje dane.
3) Kliknij link usuń konto.Dyspozycję usunięcia konta traktujemy jako żądanie rozwiązania umowy, stosownie do postanowień Regulaminu. Jeśli miałeś transakcję, to Twoja karta przesyłki i dane kontaktowe będą nadal widoczne przez 30 dni dla drugiej strony.

Usunięcie konta oznacza usunięcie danych osobowych w zakresie, w jakim dane osobowe nie są już nam niezbędne do celów przetwarzania. Dane osobowe możemy nadal przetwarzać w celach wskazanych w polityce prywatności, w tym w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również w celu zapobiegania naruszeniom Regulaminu.