Faktury VAT


Ostatniego dnia każdego miesiąca wystawiana jest 1 faktura zbiorcza do wszystkich naliczonych w danym miesiącu kalendarzowym opłat (prowizje od transakcji oraz ewentualne opłaty za zakupione wyróżnienie ogłoszeń).

Faktury są wystawiane i udostępniane w formie elektronicznej. O wystawieniu faktury poinformujemy Cię mailem. Faktury możesz pobrać w zakładce Moje konto > Rozliczenia > Faktury.

Termin płatności wskazany jest na fakturze.

Szczegółowe zasady naliczania opłat i rozliczeń znajdziesz w RegulaminieZałącznik nr 2 – Opłaty i prowizje