Kiedy i jak dokonać opłaty?


W momencie zawarcia transakcji (gdy Zleceniodawca wybiera Twoją ofertę) na Twoim koncie jest naliczana prowizja.

Ostatniego dnia każdego miesiąca wystawiana jest faktura zbiorcza do wszystkich opłat naliczonych w danym miesiącu kalendarzowym (prowizje od transakcji oraz ewentualne opłaty za zakupione wyróżnienie ogłoszeń).

Należności z danego miesiąca należy uregulować do 7 dnia kolejnego miesiąca. Gdy na Twoim koncie pojawią się należności wymagające uregulowania otrzymasz od nas e-mail z informacją o należnej kwocie i terminie płatności.

Bieżące saldo konta oraz historię rozliczeń możesz sprawdzić na stronie Moje konto > Rozliczenia. Historia operacji dokonanych przed 2013.09.01 dostępna jest po kliknięciu linka "Pokaż starsze operacje".

W razie nieuregulowania należności w terminie konto Użytkownika może zostać zawieszone. Odblokowanie konta będzie możliwe po uregulowaniu wszystkich zaległych należności.

Wpłaty można dokonać:
- przelewem on-line (tzw. e-przelewem),
- kartą płatniczą,
- lub zwykłym przelewem bankowym.
Aby dokonać wpłaty przejdź do strony Moje konto > Rozliczenia, naciśnij przycisk „Doładuj konto” i wybierz dogodną metodę płatności. Płatności obsługiwane sa przez system PayU.

Szczegółowe zasady naliczania opłat i rozliczeń znajdziesz w RegulaminieZałącznik nr 2 – Opłaty i prowizje