Opłaty Przewoźników


Clicktrans.pl pobiera prowizję od Przewoźników. Prowizje pobierane są tylko od ofert, które zostaną zaakceptowane przez Zleceniodawców. 


Jako Przewoźnik korzystając z serwisu Clicktrans.pl:
  • płacisz tylko gdy zdobywasz Klientów: prowizja pobierana jest tylko od zawartych transakcji,
  • nie płacisz w ciemno: nie płacisz nic, jeżeli nie zdobywasz zleceń i nie zarabiasz dzięki Clicktrans.pl,
  • nie ponosisz jakichkolwiek opłat stałych (brak abonamentu za prowadzenie konta),
  • masz bezpłatny dostęp do bazy zleceń (codziennie powiadomienia o nowych zleceniach),
  • możesz bezpłatnie składać dowolną ilość ofert do dowolnych przesyłek
Prowizje naliczane są zgodnie z poniższymi tabelami:

Opłaty prowizyjne do Ogłoszeń w walucie PLN
Opłaty prowizyjne do Ogłoszeń w walucie EUR


Do podanych Prowizji należy doliczyć VAT zgodnie z obowiązującą stawką.


Przykład 1:
Twoja oferta wynosi 81,30 zł netto (23% VAT, 100 zł brutto). Prowizja = 9,10 zł + VAT.

Przykład 2:
Twoja oferta wynosi 203,25 zł netto (23% VAT, 250 zł brutto). Prowizja = 9,10% • 103,25 zł +9,10 zł + VAT = 18,50 zł + VAT.

Przykład 3:
Twoja oferta wynosi 487,80 zł netto (23% VAT, 600,00 zł brutto). Prowizja = 7,8% • 87,80 zł + 36,40 zł + VAT = 43,25 zł + VAT.

Przykład 4:
Twoja oferta wynosi 2845,53 zł (23% VAT, 3500,00 zł brutto). Prowizja = 4,20% • 1345,53 zł + 113,40 zł + VAT = 169,91 zł + VAT.

Możesz składać oferty i zawierać transakcję również w walutach innych niż waluta rozliczeniowa na Twoim koncie Clicktrans. W tym przypadku prowizja od transakcji zostanie przeliczona na walutę Twojego konta według kursu NBP z poprzedniego dnia roboczego. Faktura będzie wystawiona w walucie Twojego konta na Clicktrans.

Bieżące saldo konta oraz historię rozliczeń możesz sprawdzić na stronie Moje konto > Rozliczenia.

Szczegółowe zasady naliczania opłat i rozliczeń znajdziesz w
Regulaminie.